Kunst

Annegi Eide har spesialisert seg i botanisk og zoologisk illustrasjon og er en av få i Norden som driver med dette uttrykket. Kunstarten har en spennende historie. I forbindelse med oppdagelsesreisene og botaniske og zoologiske samlinger, ble det en nødvendighet å dokumentere. Da var tegningen verktøyet. Fremdeles, helt opp til nå, så har tegning i mange anledninger en styrke foran fotografi da man kan vise artspesifikke detaljer som ikke så lett lar seg gjøre med fotografi.

Eide har bl a biologisk fagbakgrunn, noe som også gjenspeiles i de frie arbeidene. Hun interesserer seg for skjæringsfeltet natur/vitenskap og kunst og ønsker å trekke naturen inn i de ”kunstneriske” rom, bla for å rette oppmerksomheten mot det rene, enestående, estetiske, komplekse, som ofte forsvinner i en samtid med kjappe vendinger og sterke effekter. Eide har hatt diverse oppdrag for forlag og vitenskaplige institusjoner i inn- og utland.
Hun arbeider også med objekter av stein og tre. Vakre, robuste, men samtidig skjøre former; blandning av natur og menneskeskapt.

 

Eide er medlem i Norske Billedkunstnere (Tegnerforbundet 2000-2013 og Vestfold Bildende Kunstnere 2010-)