Om Annegi Eide

 

Annegi Eide er en norsk designer, smykkedesigner og billedkunstner. Hennes produkter og smykker har sitt opphav i interessen for skandinavisk tidløs design, natur og håndverkstradisjon.

Smykkene er klassiske og elegante i sitt uttrykk. Hvert smykke er håndlaget av sølv, skandinaviske bergarter og andre naturmaterialer i hennes verksted utenfor Stavern. 

I hennes billedkunst har hun et fokus på naturen og det enkle, estetiske og komplekse som ofte synes å være satt til side i samtidskunsten. Hun er en av få i Norden som har spesialisert seg på botanisk og zoologisk illustrasjon. Planter og dyr bringes til liv på papir med akvarellpensel.

Eide er medlem i Norske Billedkunstnere (Tegnerforbundet 2000-2013 og Vestfold Bildende Kunstnere 2010-) 


About Annegi Eide

"Annegi Eide design is a Norwegian brand founded in 2009 by Annegi Eide. The brand originated from her passion for scandinavian timeless design and craftsmanship. Inspired by nature, scandinavian geology and artisan tradition Annegi Eide creates elegant and vibrant jewelry and products. Each piece is meticulously handcrafted in her studio outside Larvik, Norway. Her jewelry is made of high quality silver, scandinavian stones and natural materials like horn and bone..
Environmental consciousness is a central value that flows throughout the brand. 

Annegi Eide is also an artist with a focus on botanical and zoological art. She is one of few in Scandinavia within this discipline.  She has a focus on the simple, outstanding, the estethical and complex that often seems to be left aside in contemporary art. She has had a number of illustrational missions with publishing and scientific institutions in Norway and abroad. Plants are brought to life on paper with a fine hand and pencil by using watercolour painting and camera."

Eide is a member of Norwegian Professional Artists (NBK) 
 

CV