Botanisk og zoologisk kunst


Botanisk og zoologisk kunst

 

Annegi Eide, en av få i Norden spesialisert i botanisk illustrasjon.

Kunstarten har en spennende historie. I forbindelse med oppdagelsesreisene og botaniske og zoologiske samlinger, ble det en nødvendighet å dokumentere. Da var tegningen verktøyet. Fremdeles, helt opp til nå, så har tegning i mange anledninger en styrke foran fotografi da man kan vise artspesifikke detaljer som ikke så lett lar seg gjøre med fotografi.

Eide har bl a biologisk fagbakgrunn, noe som også gjenspeiles i de frie arbeidene. Hun interesserer seg for skjæringsfeltet natur/vitenskap og kunst og ønsker å trekke naturen inn i de ”kunstneriske” rom, bla for å rette oppmerksomheten mot det rene, enestående, estetiske, komplekse, som ofte forsvinner i en samtid med kjappe vendinger og sterke effekter. Eide har hatt diverse oppdrag for forlag og vitenskaplige institusjoner i inn- og utland. Eksempler: (se mere under CV)

Flora of Somalia, Flora of Ethiopia, Flora of Tropical East Africa, Flore de la Nouvelle Caledonie, ”Flora Nordica”; Bergianska stiftelsen, Stockholm
Paleontologiske ill. til “Acta Palaeontologica Polonica“, vol.43;
”European Polyphores”, ”Giftige sopper”; Giftinformasjonssentralen
“The crushing bite of Tyrannosaurids” i Journal of Vertebrate Paleontology, Society of Vertebrate Paleotology, USA

Eide er medlem i Norske Billedkunstnere (Tegnerforbundet 2000-2013 og Vestfold Bildende Kunstnere 2010-)